Gemeenteproject: 40 dagen hier en nu

Geliefde gemeenteleden, jong en oud,

ik wil jullie wijzen op een mooi gemeenteproject voor de veertigdagentijd die vandaag begint.
U kunt er alles over vinden op de website www.40dagenhierennu.nl

De veertigdagentijd is een periode om bewust stil te staan bij de weg van liefde die Jezus voor ons is gegaan. Een weg die Hem Zijn leven kostte. Op de weg die Hij ons voorging mogen wij Hem volgen. Maar hoe doe je dat in jouw leven hier en nu?
Er is een Bijbelleesrooster en elke dag een podcast.
Als u zich daarvoor aanmeldt krijgt u die elke dag op de mail.
Op de website van onze kerk kunt u ook informatie vinden. 

Ik probeer er met de catechisaties op aan te sluiten en de “Hink Stap Sprong” op donderdagavond. Misschien kunnen bijbelstudiegroepen er ook bij aan haken.


En wat betreft de erediensten op zondag: de GKv Grootegast gaat ook met dit project aan de gang en er zullen er vast meer zijn.
En voor vacante kerken is er een videoviering in de vorm van een kerkdienst:

LPB media streamt in deze lijdenstijd elke zondag en op Goede vrijdag een viering die aansluit bij de levenslessen van 40 dagen hier & nu. De vieringen hebben een informele en persoonlijke sfeer en duren ongeveer 30 minuten. Elke viering bevat een aantal liederen, een bijbellezing en preek, een gebed en de zegen. In een aantal vieringen is er ook een kindermoment. De vieringen zijn te volgen via de website pasen2021.lpbmedia.nl. Op zondagen vanaf 10.30u. De vieringen zijn voorzien van een gebarentolk.

Namens de kerkenraad wens ik  jullie een gezegende veertigdagentijd toe!

Hartelijke groeten Alfred Brink

Plaats een reactie