HELP Nune en Davit in hun geboorteland te blijven

Voor Nunë en Davit is het een hele spannende tijd. De datum voor de zitting in de rechtbank in Groningen is inmiddels bekend. De zitting vindt plaats op 30 september a.s. om 13.00 uur. In deze zitting wordt het bezwaar behandeld tegen het besluit van de IND om Nunë en Davit uit te zetten naar Armenië, een land waar ze nog nooit geweest zijn, de taal niet spreken en niemand kennen. 

Wij doen er alles aan om heel Nederland te laten zien hoe belangrijk Nunë en Davit zijn en dat ze niet gemist kunnen worden. 

Zo is er bijvoorbeeld op donderdag 16 september een vredige sit-in bij het kantoor van de IND in Den Haag. Verder is er op 23 september vanaf 19.00 uur een protest op de Grote Markt in Groningen waar o.a. de burgemeester van Groningen aanwezig zal zijn. Daarnaast organiseren we op de dag van de zitting, 30 september, voor de rechtbank op het Guyotplein in Groningen een kleinschalig protest vanaf 12.30 uur.

We willen u als mede-christenen vragen om binnen uw gemeente aandacht te vragen voor de situatie van Nunë en Davit. Om te bidden voor een goede afloop. Daarnaast om de petitie te tekenen op www.laatzeblijven.nl. We hebben inmiddels bijna 32.000 handtekeningen verzameld, maar hebben er tenminste 40.000 nodig. We rekenen hierin op de steun van onze broers en zussen in de Here.

Alles wat je gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, hebben jullie voor mij gedaan”. Het is een bekende uitspraak van Jezus, die aanspoort tot gastvrijheid aan vluchtelingen. De Bijbel stelt dat Jezus in elk van deze vreemdelingen te zien is. Het goede dat je voor de vreemdeling doet met zorg, compassie en gastvrijheid, doe je daarmee ook voor Jezus. Jezus moest zelf als kind met zijn ouders naar Egypte vluchten, waar zij bescherming vonden. Omzien naar vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke grondslag. We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde God. Het land waar we wonen hebben we ook maar van Hem gekregen.

Nune is 9 jaar, geboren in Nederland. Haar ouders zijn 10 jaar geleden gevlucht vanuit Armenië, omdat het daar voor hen niet veilig was. Nune heeft nog een broertje, Davit van 7 jaar. Ze zijn allebei in Nederland geboren en getogen. Ze hebben in Groningen hun leven opgebouwd met kerk, sport, school, vriendjes en vriendinnetjes en hebben hier hun Nederlandse familie gekregen.

Sinds 2012 maakt het gezin onderdeel uit van onze gemeente van GKV Groningen-Oost. Wij zijn in 2012 via de kerk in contact gekomen met het gezin. Sindsdien zijn we de Nederlandse opa en oma van Nune en Davit en hebben hun opgenomen in ons gezin. De gedachte dat zij het land moeten verlaten, doet ons ongelofelijk veel pijn en we zien van dichtbij hoe de kinderen er onder gebukt gaan. We willen er daarom alles aan doen wat in onze macht ligt om Nune en Davit te helpen om ze een bestaansrecht te geven in Nederland, want dat is wat zij net zo verdienen als ieder ander kind dat geboren is in Nederland.

Na jarenlange procedures om hier te mogen blijven hebben ze in 2019 een beroep gedaan op de verruimde kinderpardon regeling. Na maanden in spanning te hebben gezeten kregen ze vlak voor kerst 2020, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen dat ze Nederland uit moeten.

Wij willen deze uitzetting voorkomen en hebben meerdere acties op touw gezet. In de afgelopen periode is er regionale en landelijke media-aandacht geweest voor dit dossier, zowel via de krant als via de radio en televisie. De burgemeester van Groningen heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om Nune en Davit hier te houden. De ChristenUnie is ook actief bezig om aandacht voor dit dossier te krijgen.

 

Plaats een reactie