40 Dagentijd

Met de 40dagentijd is er een website www.benjeklaarvoorhetfeest.nl waar dagelijks een korte meditatie te vinden is. Geschreven door een van de predikanten, kerkelijk werkers of gemeenteleden. Een uniek project dat ons kan helpen om met elkaar verbonden samen toe te leven naar het feest van Pasen. 

Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten, inkeer en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Omdat er vanouds op de zondag niet gevast wordt, is de totale duur van de vastentijd 40 dagen. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de “veertigdagentijd”, maar tot de Goede week.

We hopen dat de inhoud afwisselend, praktisch, inspirerend, prikkelend of bemoedigend is. De bijdrages worden afgesloten met een verdiepingsvraag die je voor jezelf of thuis kan bespreken of overdenken. Je kunt ook meedoen door te reageren.

De redactie en de medewerkers wensen dat dit project kan bijdragen om persoonlijk en als gemeentes in de regio samen toe te leven naar Pasen.

Veel leesplezier gewenst op weg naar het feest!

Pieter Kars van de Kamp

Plaats een reactie