Zomer Sing-in

….en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart…. (Efeze 5: 19)

In het zomerseizoen worden er, in de kerk, SING IN avonden gehouden. De avonden beginnen om 19.30u met een gebed, gedicht of Bijbeltekst. Daarna gaan we samen zingen. Deze liederen wisselen zich in soort af; psalmen, gezangen, opwekkingsliederen of uit de bundel Johannes de Heer. Ook is er nog even tijd voor ontmoeting. De avond duurt een uurtje en bestaat o.a. uit het zingen van door u/jouw gekozen liederen.

We hebben geen doelgroep, want iedereen is welkom. Jong, oud, midden, vrouwen, mannen, kinderen, jongeren… we horen en zien graag zoveel mogelijk mensen samen zingen!

We hebben dus geen doelgroep, maar… wel een doel! Dat is: samen zingen tot eer van God en tot opbouw van de naaste(n)! We worden hierin aangespoord door bovenstaand vers uit het Bijbelboek Efeziërs.

Bent u of ben jij nieuwsgierig geworden naar de avonden waarop we samen zingen voor onze God? Kom dan eens een kijkje nemen op een zomer-sing In avond!

De eerste avond is DV zondag 26 juni. Daarna zondag 17 juli (eenmalig om 13.30u), 21 augustus en 25 september 2022.

Inloop is vanaf 19.15u in de Chr. Ger. Kerk, Provincialeweg 37 Kornhorn.

Bespeelt u/jij een muziekinstrument (piano, accordeon, blaasinstrument, keyboard, gitaar, orgel etc.) En zou u/jij ook graag eens een lied willen begeleiden, dan dit graag doorgeven aan Marianna Pera kpera@hetnet.nl of tel. 0594-613554

Graag tot ziens/zings!

Hartelijke groet, Nynke de Vries-Hut en Marianna Pera

Plaats een reactie