Zomer Sing-in

….en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart…. (Efeze 5: 19) In het zomerseizoen worden er, in de kerk, SING IN avonden gehouden. De avonden beginnen om 19.30u met een gebed, gedicht of Bijbeltekst. Daarna gaan we … Meer lezen over Zomer Sing-in