Kind en kerk

De commissie Kind en kerk organiseert 2 a 3 keer in het jaar een kerkdienst speciaal voor de kinderen. Hierbij wordt samengewerkt met de gereformeerde basisschool De Springplank in Leek en de kerkelijke gemeente Leek.

Er wordt dan twee weken gewerkt aan een bepaald thema, zowel op school als in de kerk wordt hier dan veel aandacht aan besteed, te denken valt aan: liedjes, werkjes, dominees die op school komen en eventueel een knutselmiddag. Verder houden wij ons bezig met de kindercrèche in de kerk, en bieden wij tijdens de dienst soms gebedsbriefjes of werkboekjes aan.

Zo proberen wij de kinderen zo goed mogelijk te betrekken bij de gemeente en de kerkdiensten. Alle ideeën tips zijn van harte welkom bij ons. Dan kunt u mailen naar: kindendienst(at)gkvmarum.nl