Over ons

Wij zijn een relatief jonge onopgeefbaar gereformeerde gemeente.

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk begint in de eerste helft van de 19e eeuw. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

13 okt 1834 Afscheiding te Ulrum o.l.v. ds. Hendrik de Cock. In 1833 en 1834 is in Niebert en Noordwijk sprake van oefeningen van hen die de rechte verkondiging van het evangelie willen.1 Na de instituering van een afgescheiden gemeente op
20 jun 1835 te Grootegast, gaan ook mensen uit de omgeving van Marum daar ter kerke totdat, tegen de wil van de kerkenraad te Grootegast, in 1836 te Nuis een afgescheiden kerk wordt geïnstitueerd. Deze gemeente heeft zich na 12 jaar in 1848 opgeheven. De leden zelf gingen in Grootegast, Leek of Zevenhuizen naar de kerk.
22 feb 1852 Op deze datum komt hoofdonderwijzer T.F. de Haan van Groningen in Marum preken in de schuur van Doeske Geerts Wijma. Meteen is er besloten tot kerkinstituering, welke met goedvinden van de classis Groningen, op tweede paasdag
12 apr 1852 plaatsvindt onder leiding van T.F. de Haan.2
15 aug 1852 Met een preek over Psalm 133 van ds de Haan wordt het kerkgebouw aan de Kruisweg in gebruik genomen.
3 dec 1852 Bevestiging en intrede van ds. E.J. Seegers, (geboren te Ruinerwold op 23 jul 1822, overleden 19 sep 1907 te Murmerwoude)3. In zijn tijd wordt een kerkgebouw in De Wilp op 13 nov 1857 in gebruik genomen. Al het ambtelijke werk in De Wilp wordt vanuit Marum verricht tot 1897.4
31 jul 1879 Vertrek van ds. Seegers naar Oldekerk
12 mrt 1872 Ds. H. Krijgsman verbindt zich aan de gemeente tot hij op 28 mei 1873 op 36-jarige leeftijd overlijdt.
6 dec 1874 Intrede van ds. J. Meijer (geboren 03 jul 1837 te Stedum, overleden 20 feb 1906 te Marum, begraven te Nuis). Tijdens zijn ambtsperiode wordt op 6 okt 1897 de gemeente te De Wilp geïnstitueerd.
28 jul 1907 Hij wordt opgevolgd door een naamgenoot, ds. G. Meijer (geb.15 aug 1868 te Kampen, overleden te Marum op 22 mrt 1931, begraven te Marum). In Boerakker is een evangelisatiepost opgericht, waar o.a. een meester (die van Boerakker?) werkt. Deze post groeit uit, en op
18 jun 1911 wordt Boerakker een zelfstandige gemeente.4
22 mrt 1931 Overlijden van ds. Meijer op 62-jarige leeftijd.
24 jan 1932 Intrede van ds. S. van Wouwe (geboren 24 jan 1903 te Vlissingen, overleden 22 jul 1968 te Serooskerke tengevolge van een auto-ongeluk). Hij stond te Marum in de oorlogstijd en moest onderduiken. Hij stond hier in de vrijmakingstijd maar kwam niet tot vrijmaking.
21 okt 1945 Diaken Klaas van der Land maakt zich vrij. Na hem doen dat nog verschillenden. Zij vinden in Kornhorn kerkelijk onderdak. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te Kornhorn, worden in het Dorpshuis aan de Dorpshuisstraat, kerkdiensten belegd. Tot op
12 jan 1947 de kerk hier wordt geherinstitueerd.4 In de eerste kerkdienst gaat ds. E.H. Woldring van Leek voor. Hij stond tot eind 1946 in Kornhorn.4
12 jul 1947 Spoedig krijgt de kleine gemeente (70 zielen) in ds. J. Poutsma een eigen predikant. In zijn ambtsperiode wordt een schuur aan de Wendtsteinweg geschikt gemaakt om als kerkzaal dienst te doen. Deze wordt in december 1949 in gebruik genomen. In 1964 verhuist de kerk naar het nieuwe gebouw aan de Langestraat.4
16 apr 1967 Ds. J. Poutsma vertrekt naar Nijega-Opeinde.
18 nov 1973 Intrede ds. W. Scherff
25 sep 1977 Vertrek van ds. W. Scherff naar Zutphen
17 jun 1979 Intrede ds. E.J. Oosterhuis.
1 jan 1994 Ds. E.J. Oosterhuis gaat op 63-jarige leeftijd wegens gezondheidsredenen met emeritaat en verhuist naar Drachten.
9 apr 1995 Intrede ds. J.L. Beuving
16 apr 2000 Afscheid ds. J.L. Beuving wegens vertrek naar Bergschenhoek
18 mrt 2001 Intrede ds. A. Bas
18 okt 2006 Overlijden van ds. E.J. Oosterhuis op 75-jarige leeftijd
22 sep 2012 Onze kerk krijgt de naam “Immanuëlkerk”
30 sep 2017 Onttrekking Ds. A. Bas

Voetnoten:

  1. Gegevens ontleend aan J. Wesseling, Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen en zijn schets over Marum, te publiceren in De Afscheiding van 1834 in Groningerland deel 3.
  2. Ontleend aan een door ds. T.F. de Haan eigenhandig geschreven voorwoord in het eerste notulenboek.
  3. Gegevens over de predikanten, ontleend aan de in memoriam in de handboekjes van de Geref. kerken.
  4. Ontleend aan notulen.
  5. Ontleend aan Jaarboekje 1976 van de synodale kerken.