Kerkverband

Hier vind u een aantal websites van deze samenwerkingen. Meer informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerk kunt u vinden op https://ngk.nl/

Missionaire website

De website www.geloofengevoel.nl maakt deel uit van een samenwerkingsproject van de IZB – vereniging voor zending in Nederland – en deputaten evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dat vorig jaar startte met de lancering van www.vragenovergeloven.nl en www.gelovenindekerk.nl. Sinds het begin van dit jaar heeft ook het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich aangesloten bij het project.

IZB, CGK en NGK werken samen om kerken te stimuleren het internet te gebruiken bij missionaire contacten. Gezamenlijk hebben zij twee parttime webcoördinatoren in dienst, die een team vrijwilligers aansturen om reacties die op de websites binnenkomen te beantwoorden. Inmiddels verwijzen veel plaatselijke kerkelijke websites naar deze missionaire websites en neemt het bezoekersaantal toe.

De nieuwe website gaat in op de plaats van het gevoel in het geloof. Juist hier liggen vragen van zoekers, die in gesprekken met gelovigen aan de orde kunnen komen. Kun je geloven wat je niet voelt, kun je voelen wat je gelooft? De website www.geloofengevoel.nl gaat hierop in en wil een handvat zijn in missionaire geloofscontacten.

De websites hebben een interactief element, zo kunnen bezoekers onder andere reageren via Facebook. Ook is het mogelijk nieuwe filmpjes of andere content voor de website aan te dragen. Op www.evangelisatieportal.nl staan trailers, en is verdere achtergrondinformatie en promotiemateriaal beschikbaar. Tevens is daar een instructie te vinden hoe men links naar de websites op de eigen homepage kan plaatsen. Deze diensten zijn gratis.