Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor gemeenteleden, voor degene die er werken en functionarissen (predikant, kerkelijk werker, koster en kerkenraadsleden). Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

  • pesten
  • discriminatie
  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Een vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie binnen de kerk. De vertrouwenspersonen zijn getraind.

In onze kerk zijn Dina vd Berg en Eelke Drijfhout als IVP (intern vertrouwenspersoon) GKv aangesteld.

Heb je zorgen, wil je in gesprek of een luisterend oor? Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@gkv-leek.nl

Bekijk de dienst waarin Ds. T. Waalewijn een overdenking hieraan gewijd heeft en de vertrouwenspersonen zichzelf aan de gemeente voorstellen. 

 

Meldpunt Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

“Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk dat kerken dit onderwerp bespreekbaar maken in preken, op catechisatie en bijbelstudie. De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Kerkelijke werkers zullen met het oog op die veiligheid hun eigen werkwijze zorgvuldig moeten bewaken zodat zij risicovolle situaties herkennen en bespreekbaar durven maken. Zij zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het zuiver houden van de relatie.”(Bron: website Meldpunt Misbruik)

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heeft u vragen over omgangsvormen, signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik of wilt u misbruik melden?  Neem dan contact op met het Meldpunt Misbruik, ook als u liever anoniem blijft: https://meldpuntmisbruik.nl/misbruik-melden/

Twijfelt u of en wat u moet melden? Lees dan de informatie op Veiligekerk.nl/melden